Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Financial Results/ Statement 

Annual Financial Statements / Annual Financial Report

Διαδικασία
Δημοσιοποίησης
Σημαντικών Συμμετοχών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την ίδια (την Εταιρεία) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο μέτοχος ή το υπόχρεο πρόσωπο κατ’ άρθρο 10:

 1. πληροφορείται την απόκτηση ή διάθεση ή την δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή
 2. λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή την διάθεση ή την δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή η διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή
 3. ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου (εταιρικά γεγονότα).

Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο (www.hcmc.gr) τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα.

Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών, που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου, η ενημέρωση της Εταιρείας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης,
 2. την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
 3. την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη η κατήλθε των ως άνω ορίων και
 4. την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο της Εταιρείας όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από Παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά την συμπλήρωση του Παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου. Σημειώνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη η παραλείψεις.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νομίμως υπογεγραμμένο. Ωςνόμιμα υπογεγραμμένηθεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ιδίου του υπόχρεου προσώπου η άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση μαζί με την γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν, εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:

 1. όσον αφορά την Εταιρεία, στα γραφεία της, Koνίτσης 11 Β, Μαρούσι 15125, για το Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ. + 30 210 8029409), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007». Για διευκόλυνση των μετόχων, η αποστολή μπορεί να γίνει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση alag@qnr.com.gr
 2. όσον αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα), Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών, Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3356/2007, όπως ισχύει». Η υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου εντύπου γίνεται και με αποστολή είτε στο fax 210-33.77.243 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tr1@cmc.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο πρέπει να είναι προσηκόντως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου και των αποφάσεων πού εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει ενδεικτικά:

 • επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι €1.000.000,
 • διοικητικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις, όπως δημόσια δήλωση με αναφορά στο υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης, για τα νομικά πρόσωπα: πρόστιμο ύψους έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή έως το 5 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, ή έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης.
 • για τα φυσικά πρόσωπα: πρόστιμο ύψους έως δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ ή έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης.
 • αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. +30 210 8029409) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), στον οποίο έχουν αναρτηθεί ο Νόμος, η Απόφαση και η Εγκύκλιος.

Image

Διαδικασία Δημοσιοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών N3556/2007 - 27/01/2022

Ας επικοινωνήσουμε

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση προβληματισμό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη στο να σας παρέχει τη βοήθεια που χρειάζεστε. Ανυπομονούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε.

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.