Πλαστικα Κρητης Α.Ε.

Τίτλος Έργου: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ORAMA ERP και Συστήματος Επιχειρηματικής ευφυϊας (BI)


 

ΠΕΛΑΤΗΣ: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Quality &Reliability A.E.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 215.000 € χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 2012 - 2015

Αντικείμενο έργου:

Εγκαταστάση και παραμετροποίηση λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ORAMA ERP και συστήματος επιχειρηματικής ευφυϊας (BI) της Oracle.

Συστήματα του ERP ORAMA:

1.     Χρηματοοικονομική Διαχείριση

·       Γενική Λογιστική

·       Προϋπολογισμός

·       Λογιστική Κέντρων Κόστους

·       Αναλυτική Λογιστική

·       Λογαριασμοί Πληρωτέοι

·       Λογαριασμοί Εισπρακτέοι

·       Τραπεζικοί Λογαριασμοί

·       Αξιόγραφα

·       Διαχείριση Παγίων

·       Αναφορές / Εκτυπώσεις                  

2.     Πωλήσεις & Εφοδιαστική

·       Πωλήσεις / Τιμολόγηση

·       Διαχείριση Προμηθειών /  Αγορών

o   Πλάνο αγορών, Διαχείριση Πρωτογενών Αιτημάτων – Διαγωνισμών – Προγραμματισμός

o   Διαχείριση Συμβάσεων Προμηθειών

o   Διαχείριση Αιτήσεων / Εντολών Αγοράς

·       Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών

o   Διαχείριση Ειδών / Αποθέματα / Κινήσεις αποθήκης

o   Κοστολόγηση Εισαγωγών / αποτίμηση αποθεμάτων

·       Διαχείριση Παραγωγής

Επίσης, εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε η Business Intelligence πλατφόρμα της Oracle.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok