Λύσεις Οικονομικών

Παρέχουμε μια λύση λογισμικού για τα δημόσια οικονομικά, η οποία χρησιμεύει ως πληροφοριακό σύστημα από το οποίο ο δημόσιος τομέας,

οι λογιστές ή οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να παρακολουθούν τις οικονομικές διαδικασίες και να δημιουργούν εκθέσεις.

Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος είναι:

- Γενικό καθολικό
- Λογιστική κόστους
- Προϋπολογισμός
- Λογιστική παγίων περιουσιακών στοιχείων
- Διαχείριση αποθήκης
- Διαχείριση προμηθειών
- Διεύθυνση Πωλήσεων
- Διαλειτουργικότητα με εφαρμογές διακυβέρνησης
- Ανάλυση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok