Διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσίας

Παρέχουμε μια ευέλικτη, ολοκληρωμένη και διαισθητική λύση λογισμικού για τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και  υποθέσεων και των παροχών πληρωμών τους.

Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος είναι:

- Μητρώο εργαζομένων
- Διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- Υποστήριξη για κάθε είδους κέρδη
- Υποστήριξη για κάθε είδος έκπτωσης ασφάλισης
- Διαχείριση ωφειλών
- Υπολογισμός μισθοδοσίας
- Διαλειτουργικότητα με εφαρμογές διακυβέρνησης
- Ανάλυση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok