Διαχείριση αρχείων μητρώου

Εθνική Λύση  Κεντρικού Μητρώου, η οποία περιέχει όλα τα δεδομένα των πολιτών, υποστηρίζοντας τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση

των ληξιαρχικών πράξεων που δηλώνονται στα εθνικά γραφεία και επιτρέπουν έτσι την έκδοση πιστοποιητικών:

- Διαχείριση του κεντρικού αρχείου δεδομένων των πολιτών
- Απόκτηση μοναδικού αριθμού σε κάθε πολίτη
- Λύση Γραφείου Εθνικού Μητρώου, υποστηρίζοντας τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των πράξεων του Καταχωρητή
- Διαχείριση δεδομένων γέννησης, γάμου, οικογένειας και θανάτου σχετικά με τους πολίτες
- Έκδοση λιστών ψηφοφόρων
- Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν πολίτες
- Μείωση της γραφειοκρατίας σε κρατικό επίπεδο
- Διαλειτουργικότητα με εφαρμογές διακυβέρνησης
- Ανάλυση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok